Riječ je o nasipavanju terena miješanim kamenim materijalom, a slijedi bušenje za temeljnu konstrukciju tzv „pilota“.

Završena je prva faza radova na izgradnji novog stadiona i Kampa NK Osijek na Pampasu. To se odnosi na višemjesečno nasipavanje terena miješanim kamenim materijalom, u prosjeku jedan metar u odnosu na prethodno uređenu i poravnatu površinu na svih 15,37 hektara zemljišta. Spominjali smo u više navrata kako su brojni kamioni svakodnevno dovozili materijal, a iako se to mnogima čini kao najlakši dio posla u cijelome projektu, spomenut ćemo jedan detalj koji ipak svjedoči o kompleksnosti dosad odrađenog posla…

Ne smije biti ni centimetar odstupanja

Naime, odstupanje od samo jednog centimetra na bilo kojem dijelu zemljišta kada je riječ o spomenutom nasipavanju, nužno bi zahtijevalo i novih 1.500 kubičnih metara materijala. Kada bismo to krajnje pojednostavili brojem kamiona, za taj jedan, jedini centimetar moralo bi ih se napuniti i dovesti – još 80!

U idućoj fazi slijedi bušenje za temeljnu konstrukciju tzv „pilota“ kojih će biti oko tisuću komada. Ti bi radovi trebali biti završeni do proljeća iduće godine kada će, s ljepšim vremenom, započeti onaj dio projekta koji se odnosi na građevinsku infrastrukturu. Tada će to zasigurno biti i vidljivije, a time i zanimljivije javnosti. U zaključku, sve se odvija planiranom dinamikom.

Problemi su brzo otklonjeni

Na Pampasu je učestalo i glavni klupski direktor Igor Galić koji praktički na dnevnoj bazi prati sve što se događa.

Završen je prvi dio vrlo opsežnih radova. Imali smo određenih poteškoća na početku, ali smo sve uspjeli otkloniti i riješiti. Bilo je zahtjevno kao što će zasigurno biti i u nastavku. Ispričavamo se okolnim stanarima jer je tijekom ljeta bilo malo više prašine dolaskom i odlaskom kamiona, a u jesen je teško izbjeći blato. No, generalno mogu reći da nas je vrijeme do sada poslužilo, a kakav je bio intenzitet radova govori činjenica da je svake tri minute dolazio ili odlazio jedan kamion s gradilišta, istaknuo je Galić.

Više o projektu Pampas 2020