Fotografije s treninga održanog 12. srpnja u Gradskom vrtu.