Eurokamen d.o.o. i Strabag d.o.o. zajednički će nastaviti raditi na izgradnji stadiona i trening kampa.

Škola nogometa NK Osijek i Strabag d.o.o. u utorak 30. studenog 2021. godine potpisali su ugovor za izvođenje druge faze radova na izgradnji građevine športsko-rekreacijske namjene Škole nogometa i stadiona NK Osijek.

Eurokamen d.o.o. i Strabag d.o.o. zajednički će nastaviti raditi na izgradnji stadiona i trening kampa.