Na grupnom kalendaru nalaze se svi uzrasti našeg kluba, od predpočetnika do seniora.

Od petka 9. prosinca u Bijelo-plavoj kućici u sklopu Adventa u Tvrđi u prodaji će biti i jednolisni grupni kalendari NK Osijek sa zajedničkim fotografijama svih uzrasta našeg kluba, od predpočetnika do seniora. Kalendar je dimenzija 707x1000 milimetara, a prodavat će se po cijeni od 60 kuna, odnosno 50 kuna za članove NK Osijek.

Dakako, u prodaji je i dalje 13 lisni kalendar “Ovo je Osijek!” kojim kroz 12 mjeseci podižemo svijest o radu udruga i ustanova te značaju socijalnog i humanitarnog rada. Cijena kalendara “Ovo je Osijek!” iznosi 70 kuna, odnosno 60 kuna za članove NK Osijek.

Više informacija o udrugama i ustanovama koje smo predstavili na kalendaru "Ovo je Osijek!" možete pronaći OVDJE.