Skupština Nogometnog kluba Osijek s.d.d. održat će se 18. srpnja 2016. s početkom u 10 sati na adresi W. Wilsona 2, Osijek.

Svaki dioničar koji želi sudjelovati u radu Skupštine, 18. srpnja, mora ispuniti prijavu, čiji obrazac donosimo u nastavku, uz napomenu da se prijava može poslati i poštom, preporučeno, s tim da u Klub mora stići njezin orginal. 

Objavljeno u Narodnim novinama br. 55 od 15. lipnja 2016.

Obrazac koji je potrebno ispuniti preuzmite - Prijava za sudjelovanje