Službeno predstavljanje Josipa Vukovića u Gradskom vrtu.