"Najvažnije da ekipa pobjeđuje, a meni je drago da pridonosim tome!"