Sažetak prve pripremne utakmice u Svetom Martinu na Muri.