SGL ventilatori koriste kod zatvorenih stadiona kako bi se spriječilo isušivanje trave, samim time i smanjila mogućnost bolesti travnjaka kojima pogoduje vlaga.

Opus Arena nije samo najmoderniji stadion u Hrvatskoj zbog svojih karakteristika, modernih sustava rasvjete i razglasa, LED fasade i činjenice da je jedini sa sve četiri natkrivene tribine, već i zbog čitavog niza detalja koji su ključni za svakodnevno djelovanje i održavanje.

Uz takozvano “umjetno sunce”, koje se koristilo još na Gradskom vrtu, a koje u hladnijim mjesecima pridonosi održavanju kvalitetnog travnjaka, na Opus Areni su u pogonu i dva SGL ventilatora koji služe za bolju cirkulaciju zraka. Isti se koriste kod zatvorenih stadiona kako bi se spriječilo isušivanje trave, samim time i smanjila mogućnost bolesti travnjaka kojima pogoduje vlaga koja se u toplim danima spušta na travu. Dva SGL ventilatora, koji će se koristiti za održavanje travnjaka Opus Arene, doprinijet će kvaliteti samog travnjaka u periodu natprosječnih temperatura, samim time i još kvalitetnijim uvjetima za igru.